Επένδυση
Φαρμάϊκα εισαγωγής code F9575 με σκωτίες inox satine

Οροφή
Inox satine με plexiglass code G3

Γωνίες
Inox pantheon σε ορθή γωνία

Κομπαστή
Inox pantheon code H1

Δάπεδο
Πλακάκι εισαγωγής code TL5

Planet Classic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *