Επένδυση
Ταμπλάδες inox linen με σκωτίες inox mirror

Οροφή
Inox mirror code G5

Γωνίες
Inox blue satine εσωτερικής κούρμπας

Κουπαστή
Inox blue satine code H1

Δάπεδο
Πλακάκι εισαγωγής code TL1

Ocean Fabulous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *