Επένδυση
Ταμπλάδες inox mirror με σκωτίες inox satine

Οροφή
Inox mirror code G12

Γωνίες
Inox satine σε ορθή γωνία

Κομπαστή
Τριπλή μπάρα σε inox code H7

Δάπεδο
Ξύλινο παρκέ laminate code K7415

Silver Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *