Επένδυση
Φαπμάϊκα εισαγωγής code F5372

Οροφή
Inox mirror code G4

Γωνίες
Inox mirror εσωτερικής κούρμπας

Κομπαστή
Inox mirror code H1

Δάπεδο
Πλακάκι εισαγωγής  code TL7

Venus Beautiful

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *