Επένδυση
Φαρμάϊκα εισαγωγής code F2559

Οροφή
Inox mirror code G10
με κρυφό φωτισμό

Γωνίες
Inox mirror εξωτερικής κούρμπας

Δάπεδο
Πλακάκι γρανίτης εισαγωγής code TL3

Space Elegant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *