Επένδυση
Ταμπλάδες επενδεδυμένοι με τζάμι triplex αμμοβολή και οριζόντιες σκωτίες inox satine

Οροφή
Οπαλίνα με κρυφό φωτισμό

Γωνίες
Inox satine

Πλάτη
Καθρέπτης λευκός με οριζόντιες σκωτίες inox satine

Δάπεδο
Μαρμαρο blue pearl

Glass Special