Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις  ανελκυστήρων οποιασδήποτε κατασκευής, απλών ή  ειδικών απαιτήσεων.