Επένδυση
Ταμπλάδες με φαρμάϊκα εισαγωγής και τετράγωνα inox mirror

Οροφή
Inox mirror code G8

Γωνίες
Inox satine σε ορθή γωνία

Κομπαστή
Σωλήνας inox mirror code H5

Δάπεδο
Πλακάκι εισαγωγής code TL8

Sky Business